ปส. ผนึกเครือข่ายเสริมแกร่งด้านมาตรวิทยารังสี

นางรัชดา เหมปฐวี รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ(ปส.) เปิดเผยว่า ปส. ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแล เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนางานมาตรวิทยารังสีในระดับปฐมภูมิ ด้านมาตรวัดรังสีทางชีวภาพของประเทศ และด้านนิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ ซึ่งภายในการสัมมนาดังกล่าวได้มีการให้ความรู้โดยแบ่งเป็น 3 หัวข้อหลัก ได้แก่ (1) “ทิศทางการพัฒนามาตรวิทยารังสีสู่มาตรฐานสากล” (2) “ความก้าวหน้าด้านมาตรวัดรังสีทางชีวภาพของประเทศและการประยุกต์ใช้”

และ (3) “Global Initiative to Counter Nuclear Terrorism : Part I : Enhanced Nuclear Forensics Capabilities for Network Agencies” โดยมี เครือข่ายผู้ใช้ประโยชน์ที่ขอรับใบอนุญาตจาก ปส. สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจภาคเหนือ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มเครือข่ายเข้าร่วมการสัมมนาฯ จำนวนกว่า 100 คน ที่จังหวัดเชียงใหม่

นางรัชดา กล่าวต่อว่า ตลอดเวลาที่ผ่านมา ปส. ให้ความสำคัญในการพัฒนาด้านต่าง ๆ โดยการสร้างเครือข่ายในการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาโดยตลอด อาทิ เครือข่ายผู้ใช้ประโยชน์ที่ขอรับใบอนุญาตจาก ปส. สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจภาคเหนือ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เพื่อให้ประเทศไทยเรามีความเข้มแข็งในด้าน มาตรวิทยารังสี มาตรรังสีทางชีวภาพ และนิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์อย่างยั่งยืน.

ที่มาของเนื้อหา : www.dailynews.co.th

Leave a Reply