ขนส่งทางบกจี้เจ้าของรถเร่งติดตั้งระบบGPS Tracking

ขนส่งทางบกจี้เจ้าของรถเร่งติดตั้งระบบGPS Tracking

ข่าวเศรษฐกิจ

หนังสือพิมพ์แนวหน้า — จันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2559 00:00:42 น.

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการ“มั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS” ว่า ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม-16 พฤศจิกายน 2559 มีรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกติดตั้ง GPS Tracking และเชื่อมโยงข้อมูลกับศูนย์บริหารจัดการเดินรถด้วยระบบ GPSTracking ทั้งสิ้น 92,745 คัน เป็นรถโดยสารประจำทาง 4,745 คัน รถโดยสารไม่ประจำทาง10,598 คัน รถบรรทุกไม่ประจำทาง 30,778 คัน รถบรรทุกส่วนบุคคล 19,980 คัน นอกนั้นเป็นรถอื่นๆ

โดยตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดนั้นรถโดยสาร 2 ชั้น ทุกคันต้องติดตั้ง GPS Tracking และเชื่อมโยงข้อมูลกับศูนย์ GPSภายในรอบปีภาษี 2559 เช่นเดียวกับรถโดยสารสาธารณะประเภทอื่น รถลากจูง และรถบรรทุก10 ล้อขึ้นไป ที่ติดตั้ง GPS Tracking ไว้อยู่เดิม ต้องเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับศูนย์ฯ GPS ภายในรอบปีภาษี 2559

“กรมขอให้ผู้ประกอบการขนส่งเร่งดำเนินการติดตั้ง GPS Tracking ตามระยะเวลาที่กำหนด รถที่ฝ่าฝืนจะไม่สามารถดำเนินการต่อทะเบียนได้ ในส่วนของรถที่จดทะเบียนก่อนวันที่ 25 มกราคม 2559ที่ยังไม่ได้ติดตั้ง กรมให้ระยะเวลาดำเนินการโดยรถโดยสารสาธารณะและรถลากจูงต้องติดตั้งภายในรอบปีภาษี 2560 ส่วนรถบรรทุกไม่ประจำทาง ต้องติดตั้งภายในรอบปีภาษี 2561 และรถบรรทุกส่วนบุคคล ต้องติดตั้งให้เสร็จภายในรอบปีภาษี 2562” นายสนิท กล่าว

ทั้งนี้ โครงการ “มั่นใจทั่วไทย รถใช้GPS” จะสามารถแก้ไขและป้องกันปัญหาอุบัติเหตุทางถนนระยะยาว จากการออกแบบระบบที่มีการควบคุม กำกับ ติดตามพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนน ทั้งเรื่องความเร็ว ชั่วโมงการขับรถ การใช้ใบอนุญาตขับรถที่ถูกต้อง โดยศูนย์ฯ GPS ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั้ง 76 จังหวัด เพื่อให้ทุกจังหวัดสามารถติดตามตรวจสอบรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกอย่างใกล้ชิด รวมถึงผู้ประกอบการสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปบริหารจัดการติดตามการเดินรถทุกคันในเครือข่ายตนเองได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการขนส่งได้อีกด้วย ตลอดจนประชาชนยังสามารถติดตามตรวจสอบการเดินรถทุกคันผ่านแอพพลิเคชั่น DLT GPS ได้ หากพบกระทำความผิดกรมจะดำเนินการลงโทษตามกฎหมาย

Leave a Reply